Styrelse


Jeppa Olanders
Ordförande
Kronoslätt, Klagstorp

Johan Hansson
Vice ordförande
Vallby, Klagstorp

Ivar Hansson
Östrabo, Klagstorp

Göran Andersson
Vikholmen, Anderslöv

Bertil Odell
Knutstorp, Klagstorp

Bengt Andersson
Vallbylund, Klagstorp

Niklas Nimåker
V.Vemmenhög 1523, Skurup