OM OSS

Verksamheten
Försäljning av spannmål, fröer, växtnäring, växtskydd, foder, drivmedel, oljor samt bygg och järnvaror.

Spannmålsmottagning
Intagningskapacitet: 540 ton/tim.
Torkkapacitet 125 ton/tim.
Lagringskapacitet:
Södra Åby: 35 000 ton
 

Antal medlemmar
169 st

Antal anställda
7 st

Årsomsättning
175 Miljoner kr.