GDPR

Den 25 maj, 2018, träde den nya Allmänna Dataskyddsförordningen, benämnd GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersätta nuvarande PuL. Anledningen till att GDPR uppkommit är för att säkerställa att skyddet för personuppgifter ska vara likvärdigt i hela EU. GDPR innehåller regler som kommer att bidra till förändringar för företag som hanterar personuppgifter. Med anledning av detta har vi sett över våra rutiner gällande hantering av personuppgifter för att uppfylla förordningen.